Skip to main content
en flag
nl flag
zh flag
fr flag
de flag
ja flag
ko flag
ru flag
es flag
Listen To Article

Als iemand die de antiabortiebeweging bestudeert, heeft deze tijd van het jaar altijd een bijzonder belang. Gisteren was 48 jaar geleden dat het Hooggerechtshof zijn beslissing heeft genomen in Roe tegen Wade. De jaarlijkse March for Life vindt volgend weekend plaats, hoewel dit jaar mensen zich online verzamelen in plaats van in Washington, D.C.

Naast het denken over de erfenis van Roe v. Wade en het lopende debat over reproductieve rechten, heb ik ook nagedacht over de rol van de antiabortiebeweging in de recente gebeurtenissen. In de afgelopen week, begon ik artikelen te zien over de betrokkenheid van anti-abortus activisten bij de gebeurtenissen in het Capitool op 6 januari. Men beschreef de aanwezigheid van anti-abortusactivisten bij de opstand. Een ander merkte op dat een wetgever in West Virginia die deelnam aan de rel kreeg zijn start met het intimideren van abortus klinieken. Nog een ander verklaarde de lange geschiedenis van extremisme van de beweging. Het is duidelijk dat de anti-abortiebeweging niet de belangrijkste motivator was van de rel van het Capitool en veel pro-lifers hebben het aan de kaak gesteld. Toch zijn er genoeg overeenkomsten en crossovers om het betreffend te maken. De geschiedenis van het extremisme tegen abortus is er een waar ik erg vertrouwd mee ben — als student schreef ik mijn eerste onderzoeksdocument over antiabortusterrorisme en onderzocht vervolgens de escalatie van de directe actietactiestactieken van de beweging, die culmineerde in de grote demonstraties van Operation Rescue in de late jaren tachtig en begin jaren negentig. Er zijn verontrustende antecedenten in de antiabortiebeweging — retoriek en tactiek die voorafschaduwden aan het geweld dat we op 6 januari zagen, evenals de gevolgen van ongecontroleerde brandende retoriek. Het mag echt geen verrassing zijn dat sommige anti-abortie-activisten enthousiast deelnamen aan de gebeurtenissen in het Capitool, gezien de eigen geschiedenis van geweld, intimidatie en opruiende retoriek van de beweging. In de jaren tachtig was de antiabortiebeweging gefrustreerd. Ze hadden geholpen hun pro-life kampioen te kiezen, Ronald Reagan, maar ondanks enkele wetgevende overwinningen, was abortus nog steeds legaal. Roe tegen Wade was niet omgekeerd, en alle voorgestelde wetgeving om een grondwetswijziging toe te voegen die abortus verbiedt, was mislukt. Een groeiend contingent binnen de beweging wendde zich tot geweldloze directe actie om meer vastberaden tegen abortus te verzetten, en misschien frustratie in het trage tempo van de verandering te ontluchten.

De retoriek rond abortus was ook aan het oprukken. Francis Schaeffer is wat er met het menselijk ras is gebeurd? had het publiek scherpe beelden en ernstige waarschuwingen gepresenteerd over de impact van abortus op de samenleving en hen ervan overtuigd dat er dringend actie moet worden ondernomen. Antiabortusactivisten verdubbelden deze retoriek en vergeleek abortus vaak met de Holocaust. Als je abortus vergelijkt met de Holocaust, is het gemakkelijk om escalatie te rechtvaardigen om abortussen te stoppen, met behulp van de tactiek die nodig is. In dit verhaal waren de rechtse verdedigers van de meest rechtvaardige zaak. In combinatie met griezelige beelden die zouden worden afgebroken foetussen en een flinke dosis verkeerde informatie, escaleerde deze retoriek het gevoel van urgentie voor velen in de beweging.

Gemotiveerd, mede door deze versterkte retoriek, maakte directe actie in klinieken al snel plaats voor meer geweld in de jaren tachtig en negentig, zelfs voor de bombardementen op klinieken en de moord op artsen en personeel. De bomaanslagen en moorden waren het grote nieuws. Eigenlijk waren ze het hoogtepunt van jaren van kleinere gewelddaden — brandstichting, vandalisme, intimidatie en stalking om er maar een paar te noemen. Een zomer in de archieven, heb ik weken doorgebracht met het lezen van rapporten en uit de eerste hand getuigenissen van artsen en personeel in Planned Parenthoods en andere vrouwenklinieken in het hele land. Hun getuigenis sprak over de dagelijkse gevaren waarmee ze geconfronteerd werden, de intimidatie in hun klinieken en hun huizen, brandstichting en ander vandalisme, en de traumatische tol die het deed. Nogmaals, het zou niet verwonderlijk moeten zijn dat mensen met banden met die beweging aanwezig waren in het Capitool op de 6e en manieren vonden om hun acties die dag. De antiabortiebeweging en haar aanhangers vertrouwen al lang op ontstekingsretoriek en verkeerde informatie. En al te vaak hebben sommige activisten die retoriek gebruikt om geweld te rechtvaardigen. Het is een verontrustende erfenis — een waar we mee geconfronteerd moeten worden. Er is een tendens geweest om te ontkennen in plaats van echt te onderzoeken hoe de retoriek en tactiek van de beweging de grens hebben overschreden en tot geweld hebben bijgedragen. Voor velen in de beweging rechtvaardigen de uiteinden altijd de middelen.

Ik heb lang gedacht dat mensen die tegen abortus zijn, deze politieke positie hebben gebruikt als een soort van uit-de-gevangenisvrije kaart — niets anders doet er echt toe zolang een persoon het „juiste” standpunt heeft over dit ene onderwerp. De aanhangers van de beweging pleiten voor de zuiverheid van hun motieven en de gerechtigheid van hun zaak, maar vergeten de manieren waarop hun retoriek kan leiden tot geweld en de erfenis van extremisme in vele delen van de beweging.

Allison Vander Broek

Allison Vander Broek is a historian of American religion and politics. She recently graduated from Boston College with her doctorate in history. Her dissertation, Rallying the Right-to-Lifers: Grassroots Religion and Politics in the Building of a Broad-Based Right-to-Life Movement, 1960-1984, explored the origins of the right-to-life movement in the 1960s and its rise to national prominence.

14 Comments

 • RLG says:

  Wow, Allison. What an article and what an insight. This takes us right back to the Holy Wars of the past (recent and distant), often with Christians of different stripes facing off against each other but also including large populations of different religions fighting for dominance. Isn’t it good to be a Christian today? Maybe so, maybe not. Thanks Allison for shining a light into the dark corners of Christianity. “Onward, Christian soldiers!”

 • Gloria McCanna says:

  Thanks for this history lesson on the actions and beliefs surrounding the so called right to life movement. A good one to keep on file.

 • Nolan Palsma says:

  Alison
  The last paragraph sums it up for me. “I’ve long thought that people opposed to abortion have used this political position as a kind of get-out-of-jail-free card — nothing else really matters as long as a person has the “correct” stance on this one issue. The movement’s supporters argue for the purity of their motives and the righteousness of their cause, but overlook the ways their rhetoric can lead to violence and the legacy of extremism in many parts of the movement.”
  That one issue is an obsessive for some. It is mind boggling! I get the sense that some of those who are against abortion feel that it is only contraception. There is more to the story. Thanks for the article!

 • Tom says:

  Just one thing I would appreciate knowing from Allison: are you pro-life or pro-choice? You might say it doesn’t matter, but to my mind that fundamentally affects the lens through which I read this piece and others you’ve posted.

  Then, a couple of comments – I could go on a very long time, but won’t:
  + 65,000,000 human lives snuffed out seems like a apt comparison to the Holocaust. Based on the simply arithmetic, you might say it’s 10 times worse.
  + Abraham Lincoln and John Brown were both right about slavery even if John Brown’s approach to resolving the issue was both wrong (probably) and ineffective from a practical political perspective.
  + you paint with a very broad brush here; be careful. Unless you are ready to apply the same thinking to this summer’s racial justice uprisings and the associated rioting.

 • Pamela E. Adams says:

  Allison, I agree with you and I am a strong anti-abortionist person. I have one adopted child and half of my grandchildren are my grandchildren through adoption. One of my biological sons has adopted four children in addition to his five biological children. That makes eight of sixteen grandchildren. I agree that abortion is wrong but so are so many other things in this world. We are doing many sinful things but to just focus on one and to exclude other actions is WRONG from a Biblical view point. Let us fight against abortion but also fight against the other sins that are predominant in our culture.

 • Ronald Dykstra says:

  Allison,
  Your title speaks volumes. “The Legacy of Antiabortion Extremism”. Broad brush is an incredible understatement. How about checking the bio’s of those arrested for involvement with the pro-life movement before labeling the entire event as pro-life extremism? And amen to Tom’s comment on the comparison of the Holocaust with our horrific abortion numbers. My heart aches for the thousands of patriotic people mis-labeled and mid-judged by this article.

 • Mary Jo Liesch says:

  Thank you! I am so grateful to all the writers in this blog.

 • Ken says:

  Allison, your title is apt despite the naysayers. You were faithful in looking at the extremism of a position.
  Further, I find it sad that those who are outraged by the 3,000/day deaths by abortion too often cannot muster any outrage about the complete failure of our nation to deal with the coronavirus, which at the moment is taking 4,000 lives per day. Ditto the outrage regarding issues like gun control, capital punishment, war, and so on.
  And, finally, I’d be curious what the gender breakdown is regarding extremists opposing abortion. Are they predominately male, as were the capitol extremists?
  Oh, and if it matters, I’m pro-choice/pro-life. I strive to live my life in such a way that people will choose for life, in any and all circumstances.
  Thanks for your column.

 • Steven Skahn says:

  I share your revulsion at those who use the anti-abortion issue to justify violence. But I think that a weakness in your discussion is that it fails to identify the real problem. Having strong feelings about abortion is not the problem. Nor is thinking that the issue can be in some ways can be compared to the Holocaust. I think Francis Schaeffer did a wonderful thing in awaking the evangelical community to the importance of this issue. The problem is not that developing strong feelings about abortion is getting on some slippery slope that leads to violence. The problem is arises when we fail to–using a sermon title of Schaffer’s–do “The Lord’s Work in the Lord’s Way.” Those who use justify violence in opposing abortion have stopped following Jesus.

 • Gary VanHouten says:

  Thank you, Allison.
  “The antiabortion movement and its supporters have long relied on inflammatory rhetoric and misinformation.”
  Boy, you got that right!

 • Dean Koopman says:

  This article firmly establishes the paradoxical minimization of humanity that has engulfed all sides of the abortion argument.
  One side (pro-abortion) invalidates the humanity of children up to and now beyond childbirth while the other (pro-life) rejects the humanity of those who would do and support such acts. All the while our government diminishes our liberties in the name of domestic tranquility while enraging all of us through a teeter-totter of conflicting Executive memorandums a the political parties rise and fall in approval.
  One final corollary to the paradox.
  How has no contributor to this blog not questioned the reduction of Francis Schaeffer’s scholarship and preaching to mere “rhetoric”?
  Apparently for humanity to be devalued, everything else must have been devalued first.

  • Tom says:

   Agree with you wholeheartedly Dean! I did not mention in my comment above because then the ‘comment’ becomes an entire essay, but three other things occurred to me while reading this.
   First, the rule that when the tool you have is a hammer, everything looks like a nail – translated to this essay, I guess if you’ve invested much of your life into investigating the wrongdoings of the pro-life movement, then you see those wrongdoing expressing themselves everywhere no matter how far the stretch – this case is a major stretch; just guessing that the “articles that detailed antiabortion activists’ involvement” appeared in left-leaning, pro-abortion publications (unless someone can prove me wrong).
   Second, she acknowledges the frustration of the pro-life movement in accomplishing change in the 1980’s, but does not acknowledge that it was the Supreme Court that took the issue out of the political process in a poorly reasoned decision; thus the powerlessness that results in an extremist response.
   Third, abortion and the value of life IS the fundamental moral issue of our time, just as slavery was in the 1800’s. I have long felt that one of 30 to 40 years from now, we will find ourselves in one of two situations: either we will value human life and abortion will have been, perhaps not abolished, but much diminished; or, it will have become normal to kill off the old and sick, euphemistically telling ourselves that it is for their own good when the reality is there’s just too much trouble and cost in caring for them. We will not be somewhere between those extremes, and if you think this cannot happen, then pay some attention to what is already happening in Canada and in parts of the United States.

 • Ann Conklin says:

  Thank you for your research and insight, Allison.
  To those using the term “pro-abortion” in the comments, I would ask you to reconsider your word choice. Words matter. I am aware of no one who is pro-abortion. Many faithful people are, however, pro-choice AND anti-abortion. The two are not mutually exclusive.

 • Michael says:

  Can someone point me to thoughtful, fact-filled, resources on the faith community’s conversation on abortion? Because typically, either side is so bent on scoring points, there’s mainly a lot of heat and little light shone on this fraught subject. Do we agree on the statistics in these days of alternative facts? Are there places where one can find accurate abortion numbers; when in the pregnancy they are done (by percentages); do anti-abortion laws enacted help curtail abortions or do they simply drive them underground (and make more dangerous); where is the conversation on when “life” begins (from the moment of conception or ??? and who holds to these different views and why); do abortions go down more in Democrat or Republican administrations; and so on. Is there a relatively straight-forward, non-biased place a discerning Christian can get this kind of information? Please?

Leave a Reply